سایت هواداری باشگاه استقلال

واریز شگفتانه دولت به حساب سهام عدالتی ها | واریزی جدید برای این سهامداران از امشب

واریز شگفتانه دولت به حساب سهام عدالتی ها | واریزی جدید برای این سهامداران از امشب

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 29 شهریور 1402 با کاهش 52 هزار و 323 تومان به 11 میلیون 225 هزار و451 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 29 شهریور 1402 با کاهش 52 هزار و 323 تومان به 11 میلیون 225 هزار و451 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (29 شهریور 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به10 میلیون126 هزار و991 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 7300 واحد کاهش در ارتفاع 2.121.188 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 721.769 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس4462 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7448 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شستا،شپنا،فارس،شتران،حکشتی،وغدیر،کگل، صورت گرفت و شاخص های صبا،آریا،وسپهر،هرمز،شگویا،سرچشمه،شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1179

1168

شگویا 1504 49

شاوان 2370 5

دانا 386 45

بنیرو  423 3

رمپنا 1284 143

اخابر 1013 244

کگل 623 107

حکشتی‌ 1321 80

فولاد 559 2520

فولاژ 1517 48

فخوز 337 116

ساراب 3330 9

ورنا 709 3

حپترو 4634 1

کچاد 583 237

وپست 1068 16

مارون 17135 49

شپنا  864 416

شتران 457 2600

شبندر 1188 930

بسویچ 431 9

وبملت 453 305

وبصادر 222 1427

خاور 349 420

وتجارت  252 1822

فایرا 796 32

شراز 1527 4

جم 4560 42

فملی 741 1840

سدشت 5678 8

بفجر 1902 38

وتوصا 120 12

 شبریز 1316 41

خساپا 245 36

لکما 185 22

بترانس 288 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (29 شهریور 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و225 هزار و451 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1179 2292

شگویا 1504 47

شاوان 2370 4

دانا 386 16

بنیرو  423 3

رمپنا 1276 137

اخابر 1013 239

کگل 623 104

حکشتی‌ 1321 78

فولاد 559 2520

فولاژ 1517 73

فخوز 337 296

ساراب 3330 3

ورنا 709 3

حپترو 4634 1

کچاد 583 181

وپست 1068 16

مارون 17135 47

شپنا  864 1008

شتران 457 2090

شبندر 1188 912

بسویچ 431 9

وبملت 453 299

وبصادر 222 1400

خودرو 301 47

وتجارت  252 1788

 فایرا 796 31

شراز 1527 4

جم 4560 41

فملی 741 1473

سدشت 5678 8

بفجر

1902

38

وتوصا 119 12

شبریز 1316 15

خساپا 245 39

لکما 185 22

بترانس

288

3

دیدگاه خود را ارسال کنید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

اخبار روز سایر رسانه ها