سایت هواداری باشگاه استقلال

واریز سود سهام عدالت 9 میلیونی برای این افراد | سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند

واریز سود سهام عدالت 9 میلیونی برای این افراد | سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 5 مهر 1402 با کاهش 171 هزار و 748 تومان به 11 میلیون 60 هزار و437 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 5 مهر 1402 با کاهش 171 هزار و 748 تومان به 11 میلیون 60 هزار و437 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (5 مهر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به9 میلیون990 هزار و187 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 2503 واحد کاهش در ارتفاع 2.097.977 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 718.624 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس4613 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7367 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای تاپیکو،کگل،تاصیکو،وبملت،فولاد،ونیکی،فملی صورت گرفت و شاخص های خاور،آریا،وسپهر،دماوند،بارتا،توریل،فروز بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1167

1168

شگویا 1447 49

شاوان 2340 5

دانا 401 45

بنیرو  409 3

رمپنا 1275 143

اخابر 987 244

کگل 597 107

حکشتی‌ 1367 80

فولاد 550 2520

فولاژ 1512 48

فخوز 331 116

ساراب 3322 9

ورنا 722 3

حپترو 4492 1

کچاد 575 237

وپست 1052 16

مارون 17080 49

شپنا  843 416

شتران 445 2600

شبندر 1156 930

بسویچ 430 9

وبملت 456 305

وبصادر 219 1427

خاور 383 420

وتجارت  257 1822

فایرا 796 32

شراز 1504 4

جم 4508 42

فملی 721 1840

سدشت 6242 8

بفجر 1904 38

وتوصا 119 12

 شبریز 1295 41

خساپا 243 36

لکما 185 22

بترانس 290 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (5 مهر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و60 هزار و437 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1167 2292

شگویا 1447 47

شاوان 2340 4

دانا 401 16

بنیرو  409 3

رمپنا 1275 137

اخابر 987 239

کگل 597 104

حکشتی‌ 1367 78

فولاد 550 2520

فولاژ 1512 73

فخوز 331 296

ساراب 3322 3

ورنا 722 3

حپترو 4492 1

کچاد 575 181

وپست 1052 16

مارون 17080 47

شپنا  843 1008

شتران 445 2090

شبندر 1156 912

بسویچ 430 9

وبملت 456 299

وبصادر 219 1400

خودرو 285 47

وتجارت  257 1788

 فایرا 796 31

شراز 1504 4

جم 4508 41

فملی 721 1473

سدشت 6242 8

بفجر

1904

38

وتوصا 119 12

شبریز 1295 15

خساپا 243 39

لکما 185 22

بترانس

290

3

دیدگاه خود را ارسال کنید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

اخبار روز سایر رسانه ها