سایت هواداری باشگاه استقلال

واریز 10 میلیونی به جیب سهام عدالتی ها | سهام عدالتی ها پولدار می شوند

واریز 10 میلیونی به جیب سهام عدالتی ها | سهام عدالتی ها پولدار می شوند

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 28 شهریور 1402 با کاهش 22 هزار و 594 تومان به 11 میلیون 277 هزار و774 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 28 شهریور 1402 با کاهش 22 هزار و 594 تومان به 11 میلیون 277 هزار و774 تومان رسید.

امروز سه شنبه (28 شهریور 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به10 میلیون179 هزار و312 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 3070 واحد کاهش در ارتفاع 2.129.519 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 722.826 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس3640 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7477 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فولاد،شپنا،وبملت،کچاد،شتران و پارس صورت گرفت و شاخص های صبا،آریا،وسپهر،هرمز،خاور،زاگرس،دی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1175

1168

شگویا 1484 49

شاوان 2410 5

دانا 389 45

بنیرو  432 3

رمپنا 1284 143

اخابر 1030 244

کگل 627 107

حکشتی‌ 1294 80

فولاد 560 2520

فولاژ 1519 48

فخوز 339 116

ساراب 3327 9

ورنا 707 3

حپترو 4659 1

کچاد 586 237

وپست 1074 16

مارون 17150 49

شپنا  878 416

شتران 465 2600

شبندر 1192 930

بسویچ 431 9

وبملت 457 305

وبصادر 227 1427

خاور 348 420

وتجارت  256 1822

فایرا 796 32

شراز 1536 4

جم 4568 42

فملی 743 1840

سدشت 5754 8

بفجر 1905 38

وتوصا 120 12

 شبریز 1325 41

خساپا 247 36

لکما 186 22

بترانس 291 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (28 شهریور 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و277 هزار و774 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1175 2292

شگویا 1484 47

شاوان 2410 4

دانا 389 16

بنیرو  432 3

رمپنا 1284 137

اخابر 1030 239

کگل 627 104

حکشتی‌ 1294 78

فولاد 560 2520

فولاژ 1519 73

فخوز 339 296

ساراب 3327 3

ورنا 707 3

حپترو 4659 1

کچاد 586 181

وپست 1074 16

مارون 17150 47

شپنا  878 1008

شتران 465 2090

شبندر 1192 912

بسویچ 431 9

وبملت 457 299

وبصادر 227 1400

خودرو 301 47

وتجارت  256 1788

 فایرا 796 31

شراز 1536 4

جم 4568 41

فملی 743 1473

سدشت 5754 8

بفجر

1905

38

وتوصا 120 12

شبریز 1325 15

خساپا 247 39

لکما 186 22

بترانس

291

3