سایت هواداری باشگاه استقلال

هواشناسی

هشدار وحشتناک هواشناسی به تهرانی ها | رگبار در یک قدمی پایتخت نشینان

هشدار وحشتناک هواشناسی به تهرانی ها | رگبار در یک قدمی پایتخت نشینان

بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی تا پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران با توجه به نزدیک شدن و فعالیت متناوب سامانه بارشی و بروز ناپایداری جوی در بیشتر نواحی آسمان نیمه‌ابری تا ابری، گاهی وزش باد به‌ویژه در نواحی غربی همچنین گاهی رگبار پراکنده در پاره‌ای نقاط همراه با رعدوبرق و افزایش سرعت وزش باد، در ارتفاعات بالا دست و قله‌ها گاهی بارش پراکنده برف همراه با مه مورد انتظار است.

بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی تا پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران با توجه به نزدیک شدن و فعالیت متناوب سامانه بارشی و بروز ناپایداری جوی در بیشتر نواحی آسمان نیمه‌ابری تا ابری، گاهی وزش باد به‌ویژه در نواحی غربی همچنین گاهی رگبار پراکنده در پاره‌ای نقاط همراه با رعدوبرق و افزایش سرعت وزش باد، در ارتفاعات بالا دست و قله‌ها گاهی بارش پراکنده برف همراه با مه مورد انتظار است.

بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی تا پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران با توجه به نزدیک شدن و فعالیت متناوب سامانه بارشی و بروز ناپایداری جوی در بیشتر نواحی آسمان نیمه‌ابری تا ابری، گاهی وزش باد به‌ویژه در نواحی غربی همچنین گاهی رگبار پراکنده در پاره‌ای نقاط همراه با رعدوبرق و افزایش سرعت وزش باد، در ارتفاعات بالا دست و قله‌ها گاهی بارش پراکنده برف همراه با مه مورد انتظار است.

برای امروز (۹ آبان) کاهش محسوس دما نسبت به روزهای گذشته سپس عدم تغییرات محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

براساس این گزارش، آسمان تهران فردا(۱۰ آبان) نیمه‌ابری تا ابری و در بعضی ساعت‌ها بارش پراکنده، گاهی وزش باد و در پاره‌ای نقاط افزایش باد با حداقل دمای ۱۴  و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و در روز پنجشنبه ( ۱۱ آبان) نیمه‌ابری تا ابری و گاهی وزش باد و بارش پراکنده با احتمال رعد وبرق با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۱  درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه «فیروزکوه آلودگی- امین آباد» با کمینه دمای ۲ درجه سانتیگراد، خنک‌ترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده‌ است.