سایت هواداری باشگاه استقلال

تست هوش | تست تیزبینی | تست تیزهوشی | تست بینایی

چند تا حیون رو درخته ؟ | تست تیزبینی

چند تا حیون رو درخته ؟ | تست تیزبینی

در این چالش بینایی شما باید تشخیص دهید در تصویر چند حیوان وجود دارد. تصویر درختی ظاهرا خشکیده و آسمان و ابرها را نشان می دهد. شاید فکر کنید اصلا حیوانی در این تصویر وجود ندارد! اما ما به شما اطمینان می دهیم.

برای رسیدن به جواب، باید از ذهن خلاق‌تان استفاده کنید چون پیدا کردن جواب ساده کاری دشوار است. بنابراین با دقت تصویر را بررسی کنید زیرا جواب دقیقا جلوی چشمان شما پنهان است!؟

جواب در آخر صفحه

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

آیا توانستید این چالش بینایی را حل کنید؟ در تصویر چند حیوان وجود دارد؟ اما اگر تا هنوز موفق نشدید نگران نباشید. به تصویر زیر نگاه کنید:

tgsBLzRyYeAu

منبع: خبرنامه