سایت هواداری باشگاه استقلال

الهام چرخنده | الهام چرخنده مهاجرت

الهام چرخنده زیر تیغ جراحان | قیافه افسرده و ریخته الهام خانم

الهام چرخنده زیر تیغ جراحان | قیافه افسرده و ریخته الهام خانم

الهام چرخنده اخیرا عمل کیسه صفرا انجام داد و همین مسئله موجب به همریختگی سیستم دستگاه گوارشش شد که لاغری مفرطش را در پی داشت.

الهام چرخنده و همسرش به عراق مهاجرت کردند. الهام چرخنده بعد مهاجرت اعلام کرد «این طور نیست نخواهم به کشور بازگردم». به واسطه شغل شوهر الهام چرخنده آنها در عراق مستقرند اما طی این مدت بارها به ایران آمده است. الهام چرخنده اخیرا بخاطر اجرای عمل جراحی اش به شدت وزن کم کرده است.

الهام چرخنده

منبع: دیجی سرگرمی