سایت هواداری باشگاه استقلال

تست هوش | تست تیزبینی | تست بینایی

تست هوش | خرگوش بازیگوش کجا قایم شده !

تست هوش | خرگوش بازیگوش کجا قایم شده !

آیا موفق شدید در 7 ثانیه خرگوش را پیدا کنید؟ او در کجا قرار دارد؟ اگر بله، به شما تبریک می گویم. واقعا از بینایی عالی برخوردار هستید.

خبرنگار اصغر اصغری: اما اگر تا هنوز موفق نشدید، نگران نباشید. زیرا ما به شما کمک خواهیم کرد. به نکات زیر توجه کنید:

خرگوش در جلو تصویر قرار دارد. دنبال آن در میان درختان نباشید.

دنبال جسمی با بدن سفید و چشمان سیاه باشید.

.

.

.

گمان می کنیم حالا موفق شدید. اگر نه، خرگوش سفید در زیر نیمکت پنهان شده است. در تصویر زیر آن را مشخص کرده ایم.

تست هوش

منبع: خبرنامه

دیدگاه خود را ارسال کنید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

اخبار روز سایر رسانه ها