سایت هواداری باشگاه استقلال

حقوق کارگران | حقوق کارگران 1402 | حقوق کارگران 1403

آپشن جدید روی حقوق کارگران فعال شد! | روش فعال‌سازی این آپشن

آپشن جدید روی حقوق کارگران فعال شد! | روش فعال‌سازی این آپشن

کارشناسان تأمین اجتماعی مخالف اجرای حقوق کارگران به شکل منطقه ای بودند.

خبرنگار اصغر اصغری: در جلسه اخیر در وزارت اقتصاد از سوی وزارت اقتصاد طرح مزد منطقه ای ارائه شد. در این ارائه دو طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه ای به صورت کلی اجرا شود, دوم اینکه مزد به صورت ملی تعیین شود.

اما میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است. مطرح شد، یکی از روش ها برای بهتر تعیین کردن حقوق کارگران این است. عدد حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. در همان جلسه کارشناسان تأمین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه ای مطرح کردند. زیرساخت ها باید تغییر کند، با شرایط فعلی امکان اجرا نیست.

یکی از موضوعاتی که مطرح شد. بحث بازنشستگی بود، افرادی که ۲ سال پایانی خدمت خود هستند, اگر دستمزدشان به صورت منطقه ای تعیین شود. نیازمند بررسی قبل از اجرا برای بحث بازنشستگی این افراد است. کارشناسان تأمین اجتماعی مخالف اجرای مزد منطقه ای بودند.

منبع: اقتصاد آنلاین

دیدگاه خود را ارسال کنید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

اخبار روز سایر رسانه ها