سایت هواداری باشگاه استقلال

تست هوش | تست تیزبینی | تست بینایی

تست هوش | مخفیگاه روباره سگ‌صفت را پیدا کن !

تست هوش | مخفیگاه روباره سگ‌صفت را پیدا کن !

چند شکارچی سرگردان همراه با سگ های شان را نشان می دهد. آن‌ها دنبال روباه پنهان شده در تصویر هستند.

خبرنگار اصغر اصغری: این تصویر یک نقاشی قدیمی است که چند شکارچی سرگردان همراه با سگ های شان را نشان می دهد. آن‌ها دنبال روباه پنهان شده در تصویر هستند. اکنون ما از شما می خواهیم تا در طول 9 ثانیه، قبل از شکارچی ها، روباه را پیدا کنید.

اکنون یکبار دیگر اما با حواس جمع به عکس نگاه کنید. پیشنهاد می کنیم با دقت نقاشی را بررسی کنید زیرا روباه دقیقا جلوی چشمان شما پنهان شده است!؟

.

.

.

.

.

.

.

آزمون تشخیص خروس: آیا می توانید در 11 ثانیه خروس را در میان مرغ ها پیدا کنید؟

.

.

9 ثانیه شما تمام شد. آیا روباه را پیدا کردید؟

ممکن است پیدا کردن روباه خیلی دشوار به نظر برسد، اما اگر تصویر را به سمت راست کج کنید، متوجه می شوید که روباه در تنه درخت پنهان شده است. به تصویر زیر دقت کنید:

تست هوش

منبع: خبرنامه

منبع: جایگاه 8

دیدگاه خود را ارسال کنید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

اخبار روز سایر رسانه ها