سایت هواداری باشگاه استقلال

تست هوش | تست تیزبینی | تست تیزهوشی | تست بینایی

تست تیزبینی | آدم فضایی کجا قایم شده !

تست تیزبینی | آدم فضایی کجا قایم شده !

در تصویر شما می توانید سه خرس قهوه‌ای را ببینید که در جنگل چادر زده اند. با این حال، نگران به نظر می رسند، ظاهرا اتفاقی افتاده است! بله، یک سفینه فضایی جایی در تصویر سقوط کرده، آیا می توانید آن را در 7 ثانیه پیدا کنید؟

خبرنگار اصغر اصغری: پیشنهاد می کنیم قبل اینکه جستوجو را شروع کنید، ابتدا حواس تان را جمع کرده و خوب تمرکز کنید. چون کلید موفقیت در آزمون یافتن سفینه فضایی دقت و توجه به تصویر است. با این حال، به یاد داشته باشید که پاسخ در انتهای صفحه قرار دارد، اما تقلب نکنید.

.

.

.

.

زمان شما به پایان رسیده است.

به کسانی که موفق شده اند سفینه فضایی را پیدا کنند تبریک می گوییم. اما اگر تا هنوز به دنبال آن هستید، نگران نباشید چون اکنون پاسخ را فاش می کنیم.

سفینه فضایی در گوشه سمت چپ تصویر قرار دارد.

IEGNuPruzoOi

منبع: مکتوب نامه

دیدگاه خود را ارسال کنید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

اخبار روز سایر رسانه ها