سایت هواداری باشگاه استقلال

عیدی کارگران | عیدی کارمندان| عیدی کارمندان و کارگران

واریز عیدی و سنوات همزمان با حقوق کارگران از نیمه دوم بهمن! | پرداخت مستقیم با یک بشکن!

واریز عیدی و سنوات همزمان با حقوق کارگران از نیمه دوم بهمن! | پرداخت مستقیم با یک بشکن!

نحوه محاسبه مزایای پایان سال کارگران (سنوات، عیدی و مرخصی) را در این ویدیو ببینید. قرار است سنوات و عیدی اکثر کارگران با حقوق بهمن‌ماه آنها واریز شود.

خبرنگار اصغر اصغری: تمامی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار موظف هستند که به هر کارگر خود، به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کنند. مبلغ پرداختی به هیچ عنوان نباید کمتر از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی باشد. عیدی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار براساس نرخ دستمزد آنها محاسبه می‌شود که به طور معمول با حقوق ماه بهمن عیدی پرداخت می‌شود، اما براساس قانون کار عیدی امسال چقدر است؟

تبصره ۱ – مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.

تبصره ۲ – در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

 زمان واریز عیدی کارگران

فتح الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: معمولاً عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه پرداخت می‌شود؛ به این نحو که با در نظر گرفتن تعطیلی بانک‌ها و شروع تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسی‌ها تا ۲۰ اسفند ماه عیدی‌ها به حساب‌های کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز می‌شود اما عده‌ای از کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می‌کنند.

نقش دولت در پرداخت عیدی کارگران

در بسیاری از کشورها، دولت نقش قانونی در پرداخت عیدی به کارگران دارد. این ممکن است شامل تعیین مقررات مربوط به پرداخت عیدی، نظارت بر رعایت این مقررات توسط کارفرماها، و حتی پرداخت مستقیم عیدی به کارگران توسط دولت باشد. در بسیاری از کشورها، قوانین کاری و قوانین مربوط به حقوق کارگران تعیین می‌کنند که کارفرماها باید به کارگران خود عیدی و پاداش پرداخت کنند و دولت نیز مسئول نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات است.

دولت‌ها می‌توانند از طریق تعیین و اجرای قوانین کاری و مالیاتی، نظارت بر رعایت حقوق کارگران و اجبار به پرداخت عیدی توسط کارفرماها را انجام دهند. همچنین، دولت می‌تواند برنامه‌ها و طرح‌های مستقیم برای پرداخت عیدی به کارگران ارائه کند، به ویژه در صورتی که کارفرماها نتوانند یا نخواهند این مسئولیت را بر عهده بگیرند. در کشورهایی که دارای نظام رفاهی قوی هستند، دولت ممکن است برنامه‌ها و کمک‌های اجتماعی خاصی را برای پشتیبانی از کارگران در زمان عیدها و تعطیلات رسمی ارائه کند.

کارگران ممکن است از دولت خود، اعمال سیاست‌ها و برنامه‌ها برای افزایش حقوق و مزایا‌یشان بخواهند. این مطالبات ممکن است شامل تعیین حقوق و شرایط کاری منصفانه تر، افزایش حداقل حقوق کارگری، ایجاد زیرساخت‌های رفاهی برای حمایت از کارگران و خانواده‌هایشان و تدابیر مالیاتی منصفانه تر برای ایجاد توازن اجتماعی باشد. کارگران ممکن است با تشکیل اتحادیه‌ها و اعتراضات صلح‌آمیز، اعتراض خود را به دولت اعلام کنند تا بهبود شرایط کاری و درآمدی خود را بخواهند. از سویی دیگر، دولت‌ها ممکن است برنامه‌هایی برای افزایش حقوق کارگران، بیکاران و افراد با درآمد کمتر، اجرا کرده و تلاش کنند تا توازن اجتماعی را ارتقاء دهند.

کارگران ممکن است از دولت خود، اعمال سیاست‌ها و برنامه‌ها برای افزایش حقوق و مزایا‌یشان بخواهند. این مطالبات ممکن است شامل تعیین حقوق و شرایط کاری منصفانه تر، افزایش حداقل حقوق کارگری، ایجاد زیرساخت‌های رفاهی برای حمایت از کارگران و خانواده‌هایشان و تدابیر مالیاتی منصفانه تر برای ایجاد توازن اجتماعی باشد. کارگران ممکن است با تشکیل اتحادیه‌ها و اعتراضات صلح‌آمیز، اعتراض خود را به دولت اعلام کنند تا بهبود شرایط کاری و درآمدی خود را بخواهند. از سویی دیگر، دولت‌ها ممکن است برنامه‌هایی برای افزایش حقوق کارگران، بیکاران و افراد با درآمد کمتر، اجرا کرده و تلاش کنند تا توازن اجتماعی را ارتقاء دهند.

دیدگاه خود را ارسال کنید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

اخبار روز سایر رسانه ها