سایت هواداری باشگاه استقلال

نام  نام خانوادگی
شماره بازیکن

نام
نام خانوادگی

پست

تولد

۹ تیر ۱۳۷۲، تهران

تعداد بازی

127

تعداد کلین شیت

124

بیوگرافی

توضیحات مربوطه

تاریخ آبی پوش‌شدن

تاریخ

تاریخ اولین بازی

تاریخ